foto1 foto2 foto3

OFEROWANE USŁUGI:

Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze:


Prowadzimy postępowania formalno-prawne wraz z uzyskaniem, w imieniu Inwestorów:

Wykonujemy wszelkie niezbędne opracowania, tj. pomiary i prognozy ruchu, operaty wodno-prawne, projekty zieleni, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu.


Prowadzimy nadzory inwestorskie z zakresu budownictwa drogowego:


NASZ ADRES:


SEWI Spółka Jawna
ul. Oleska 117
45-231 Opole
tel. 77 550 60 85
fax. 77 550 63 40

GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt.: 7.00 - 15.00